Storstrømsbroen 75 år


1937 • 26. september • 2012

Nu afdøde ing. James Steffensen fulgte på nærmeste vis bygningen af Storstrømsbroen op til indvielsen 26. september 1937. For ca. 20 år siden forærede James mig aftryk af disse billeder, som jeg bringer et udpluk af herunder. James' negativer opbevares i dag hos DMJK (Dansk Model-Jernbane Klub).

Per Topp Nielsen - 4990 Sakskøbing
  
YouTube Film: Kong Chr.X indvier broen 26.09.1937
 
 
30.05.1935 - D/F Alexandra i Storstrømmen. Bagved til højre for skorstenen ses en af de første bropiller under støbning.
 
 
30.05.1935 - Masnedø færgehavn set fra rampen til den nye bro.
 
 
20.12.1935 - Den gamle Masnedsundbro er sejlet i sænk. Bagved skimtes den halvfærdige nye bro.
 
 
20.12.1935 - Det kuldsejlede brofag på gamle Masnedsundbro.
 
 
05.04.1936 - DSB rangerlokomotiv T 358 i Masnedsund. I baggrunden den nye halvfærdige bro.
 
 
05.04.1936 - DSB C 712 på drejeskiven i Masnedsund.
 
 
05.04.1936 - Den gamle bro får en midlertidig reparation. I mellemtiden er jernbanen ført over den nye, halvfærdige bro (hvorfra billedet er taget) og ad en rampe ned til den gamle jernbanelinie til Masnedø Færgehavn.
 
 
05.04.1936 - Den midlertidige bro opføres. Her set fra Masnedø..
 
 
05.04.1936 - En P-maskine passerer den halvfærdige nye bro på vej mod Masnedø. Tipvognsspor på kørebanen.
 
 
05.04.1936 - DSB P 913 ankommer til Masnedø Færgehavn ad den gamle linie gennem tunellen i dæmningen.
 
 
06.04.1936 - Allerede dagen efter (?) er den midlertidige bro ved at være på plads...
 
 
10.09.1937 - Masnedø Færgehavn. Nu er vejen op til den nye Storstrømsbro også anlagt. Tunellen gennem dæmningen ses fortsat..
 
 
10.09.1937 - Her ses vejrampen med den midlertidige bro over jernbanen foran tunnellen.
 
 
10.09.1936 - Den senere meget populære DSB restaurant ved broens landfæste.
 
 
Næste side - indvielsen 26.09.1937  >>>>  Per Topp Nielsen © 25.09.2012 - Alle fotos: James Steffensen