DSB  HJ 1959  => •Gklm
 

Private firmaers vogne 

Denne gruppe vogne kan mest praktisk deles op i FAF's vogne og de øvrige firmaers
vogne. Der skal nok være nogle vogne, som ikke bliver nævnt, simpelthen fordi man
ikke har kendskab til deres eksistens. Til gengæld nævnes både udlejede og solgte
vogne. Vognkasser (uden hjul/undervogn), som er solgt som skure, nævnes med nogle
få undtagelser ikke.
   

Buko Ost A/S, Vordingborg

I 1968 ombyggede DSB HJ 37508 til brovogn eller kørerampe til brug for BUKO Ost i
Masnedsund ved Vordingborg. Fladvognen skulle bruges, når gaffeltrucks skulle læsse
containere over enden fra firmaets siderampe. Brugen ophørte i 1974 og vognen blev
overtaget af banetjenesten i Vordingborg til brug som troljeanhænger. Se mere herom
under specialvognene.

HJ.0106 - stelnr 37508 ved BUKO Ost i Vordingborg  2/1973 © Per Topp Nielsen
  

DBV - Danmarks Belæssede vogne

Indtil 1975 anvendte man i Århus •Gklm 1118473. Et foto af denne i 1971 ses
andetsteds på disse sider.
I Odense anvendte man HJ 37373, som på det seneste (1977) var grønmalet, til
opbevaring af paller ved læssesporene. Den blev vistnok på et tidspunkt trykket ud 
over sporstopperen og fik derved et nyt egerhjul monteret. Udgået efter 1983.

HJ.0219 - stelnr 37373 med et egerhjul som lagervogn for DBV. Odense 30.6.1983 © Per Topp Nielsen
  

FAF - Fyns Andels Foderstofforretning

>>>  FAF's vogne
  
FAF's vognpark er så omfattende, at den har fået sin egen side.
   

KFK - Korn- og Foderstof Kompagniet

Ved firmaets afdeling på Kolding havn anvendtes fra 1974 vognen HJ 37601.
Vognen blev ophugget i 1979.

HJ.0021 - HJ 37601  med cylinderpuffere på Kolding havn 3.04.1977 © Per Topp Nielsen
  

Nordisk Film Kompagni, Valby

Velnok den mest kendte •Gklm udlejningsvogn var Nordisk Film Kompagnis penge-
skabsvogn fra "Franz Jäger" i Berlin. •Gklm 1118719 lejedes 1975 og blev til ind-
spilningen af "Olsenbanden på sporet" ombygget med spånplader og plastiknitter
i løbende mål til pengeskabsvogn fra Franz Jäger. Efter optagelserne henstod vognen
på Nørrebro G og anvendtes derefter fra 1982 som lagervogn i Cvk Kh. Den mistede 
efterhånden sin udsmykning og blev til sidst ophugget i 1987.

HJ.0503 - RIV-EUROP 80 1205-158 OGS 2  tilhørende Franz Jäger Berlin, Nørrbro G  5.08.1975 © Per Topp Nielsen
  

SMI - Skandinavisk Mel Industri

Skandinavisk Mel Industri lejede 1971 ialt 10 vogne fra DSB til brug som lagervogne på
Nørrebro G. 1978 gik vognene tilbage til DSB som tjenestegodsvogne med nye numre
.

HJ.1103 - SMI 2, med cylinderpuffere (ex •Gklm 1117475), Nørrebro G  9.07.1976 © Per Topp Nielsen
  

SMI's vogne opstillet efter deres lokale numre fra 1972:

Vogn nr stelnr udstyr bemærkninger tilg. ex udg. skæbne 
                 
SMI 1 36835 Hbr   1971 1118135 1978 > 30 86 9413322-1  
SMI 2 36785 Sbr cylinderpuffere 1971 1117475 1978 > 30 86 9413323-9  
SMI 3 37745 Sbr Hik-G   1971 1117045 1978 > 30 86 9413324.7  
SMI 4 36861 Hbr   1971 1118161 1978 > 30 86 9413325-4  
SMI 5 36840 Hbr   1971 1118140 1978 > 30 86 9413326-2  
SMI 6 37499 Hbr   1971 1118499 1978 > 30 86 9413327-0  
SMI 7 36716 Sbr   1971 1117406 1978 > 30 86 9413328-8  
SMI 8 37679 Sbr   1971 1117379 1978 > 30 86 9413329-6  
SMI 9 36951 Hbr   1971 1118251 1978 > 30 86 9413330-4  
SMI 10 37768 Sbr Hik-G   1971 1117068 1978 > 30 86 9413331-2  


  

TUBORG - De forenede Bryggerier 

Tuborg lejede fra omkring 1968 mindst 22 •Gklm-vogne fra DSB. Vognene forsynedes
med et eller to TUBORG-hat skilte, men var ikke ellers særligt mærket:
•Gklm (Sbr Hik-G) 1117 079, 091
•Gklm (Sbr) 1117 226, 228, 357, 414, 432, 434, 455, 476, 489, 510
•Gklm (Hbr) 1118 154, 162, 204, 265, 501, 503, 597, 634, 648 og 721.
Vognene udrageredes senenst i 1972.

HJ 0984 - •Gklm 1117489, med dobbelte TUBORG-skilte. Vejen 20.11.1969 © J. Guldbæk Christensen.
  

HJ.0797 - •Gklm 1118503 med dobbelte TUBORG-skilte, Hellerup 8.08.1968 © Jens Bruun-Petersen
  

TØMA - Tønder Maskinfabrik

Firmaet overtog i 1973 bundrammen fra HJ 37620 til interne transporter i værkstedet
indrettet i den gamle rundremise i Tønder. Vognen er sidst set 8.04.1979.
I 1976 skulle virksomheden også have modtaget HJ 37414. Begge vognes videre 
skæbne er ukendt.

HJ.0171 - stelnr 37620 bagved (syd for) Tønder remise 4.04.1977 © Per Topp Nielsen
  

Andre udlejede eller solgte vogne

V. Heilmann, Buddinge og Nørrebro L
Det vides ikke, om Heilmann er et privat firma eller en ansat ved DSB (Bafd?), men
firmaet (eller personen) havde i 1974 to vogne til sin rådighed:
•Gklm 1118719, fra 1975 anvendt som Olsenbandens pengeskabsvogn (se ovf.)
•Gklm 1118768, 1979 > 30 86 9414007-7 Lokalvogn Cvk Kh, ophugget 1987
  
Danlast, Glostrup
Firmaet havde i 1974 •Gklm 1117058 (37758) til rådighed.
Vognen blev udrangeret fra DSB i 1978 og formodes ophugget i 1979.
  
K. W. Bruun, København K
Firmaet havde i 1974 •Gklm 1117054 (37754) til rådighed på Østerport st.
Vognen blev sendt til ophugning hos Henriksen i Århus 23.06.1978.
  
The Borden Company, Esbjerg Havn
Firmaet lejede fra 1967 seks vogne fra DSB til lokale transporter i Esbjerg:
•Gklm 1117015 (Sbr Hik-G), 1117262 (Sbr),
•Gklm 1118254, 1118474, 1118512 og 1118660 (alle Hbr).
Vognene meldes udrangeret i 1972.

Specialarbejderskolerne
Skolen i Aalborg havde •Gklm 1118172 og/eller 1118271 fra 1974 til efter 1980.
Skolen i Kolding havde •Gklm 1117400 fra 1972 til den blev ophugget i 1983.
Skolen i Maribo havde vognkassen fra HJ 37354 fra 1977. Senere ophugget.
Odense tekniske skole havde •Gklm 1118587 fra 1970. Erstattet i 1988 af Gs-vogn.
Landtransportskolen Avedøre Holme havde vognkassen fra HJ 37317 fra 1967 (?)
- senest observeret på stedet en gang i løbet af 1990'erne.

CF - øvelsespladser / Beredskabsstyrelsen
CF Aalborg overtog 1987 to vogne: 9413091 (37422, Hbr) og 9413092 (37899, Hbr)
CF Gudsø havde en HJ-vogn type H56 og en IBU.
  
DB - Deutsche Bundesbahn
En •Gklm er fra 1970 påmalet "Mietwagen der DB. Nur im Stückgutverkehr ver-
wenden". Yderligere information savnes.
  
Kemovit, Kolding
•Gklm 1117247 anvendtes 1975 som lagervogn af firmaet i Kolding. Ophugget 1979.
  
Schenker
Firmaet købte 1971 vognkasserne fra 1117251, 1118482 og 1118500 som midlertidig
blev brugt som lagerskure på anlægspladsen syd for Mdt Gb.
  
Samson Transport
Firmaet anvendte 1972/1973 kortvarigt vognen HJ 37307 ved deres kontor på speditør-
læssepladsen syd for Mdt Gb. 
  
Henkel
Vognene påmaledes "Henkel" over seddeltavlen. Dette stod fortsat på HJ 37371, da
den kom til Lollandsbanen i 1970. Det vides ikke, om firmaet havde andre vogne.

Påskrift som forefundet på LJ HJ 115 (ex HJ 37371), Sakskøbing 11/1980 © Per Topp Nielsen
  


  


© 2014 Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen