Forkerte museumsvogne

  
1967:  SJS F56 

I 1967 istandsattes Specialvogn 261, tidligere IB 4015 ved Cvk Ar for Jernbanemuseet
til "SJS F 56". Frem til 1871 anvendtes hverken bomærke (SJS) eller litra (F) på
Sjællandske Jernbaneselskabs materiel. Dertil er den aktuelle vogn Bagagevogn No 59.
Dertil er det som regel risikabelt at restaurere en vogn til et udseende, som ingen kender.
Første kendte dokumentation for vognens udseende er fra Materielfortegnelsen fra 1890.
Og da hed vognen Je 1779. Om vognen også så sådan ud 30 år tidligere som bagage-
vogn No 59, savner man fortsat enhver form for dokumentation for.

Vognen er en ud af fire bagagevogne - nr. 57-60 - leveret 1856 fra Lauenstein & Co, 
Hamburg til Sjællandske Jernbaneselskabs 2. afdeling, Roskilde-Korsør. Vognene fik
nye numre fra 1863: Nr. 504-507 - igen uden litrering. 1871 igen nye numre, og denne
gang også med litrering: Fd 491-494. Fra 1880 førtes vognene som lukkede gods-
vogne: DSB/S Je 1777-1780. Vognene havde dobbelt forskallede vægge, loft og
gulv, hvor hulrummene var fyldt op med risskaller. Fra 1893 hed vognene DSB JB
4013-4016 og var først gråmalede, men blev fra 1895 malet hvide af hensyn til trans-
porter af smør, mælk og ferske kødvarer. Vognene havde ingen ventilationsåbninger
ud over de uisolerede og næppe vindtætte skydedøre.

PDF blad med tekniske data og tegning af vogntypen

Og blot for en ordens skyld: Bagagevogn No 56 blev bygget i 1852 på banens eget
værksted i København. Fra 1863 Bagagevogn No 503 og i 1866 ombygget til åben
godsvogn No 123, som (ad omveje) blev ophugget i 1880.

   


 
Den famøse vogn med forkerte påskrifter. Faktisk er kun 5-tallet korrekt. Der skulle blot stå midt på døren.
Foto: Odense 3/10-1976 © Per Topp Nielsen

 

Jernbanemuseets vogn har følgende historik:
 
1856  nybygget bagagevogn  No 59 fra Lauenstein & Co, Hamburg
1863  > Bagagevogn  No 506
1871  > Bagagevogn  Fd 493
1880  > Smørvogn  DSB/S Je 1779
1893  > Smørvogn  DSB JB 4015
1895  vognen bliver malet hvid
1916  > Bygningsvogn 11
1958  > Specialvogn 261
1965  udrangeret
1967  afgivet til Jernbanemuseet som SJS F56

Bemærk: Vognene var påmalet litra som Je hhv JB, men i alle materielfortegnelser skrev man Ie hhv IB.
 

Udgangspunktet for restaureringen var Specialvogn 261, som her ses i Mølleengen under Cvk Ar i 1962. Arkivfoto.
  

Dette foto af Falsterbanens No 41 illustrerer meget godt, hvordan påskrifter på jern-
banemuseets vogn burde se ud. Revisionsdato til højre på vangen og vognens num-
mer midt på døren:

Falsterbanens vogne var spejlbilleder af Sjællandske Jernbaneselskabs nyere vogne
og brugte samme påskriftsmønster. De blev dog leveret fra Randers Jernbanevogn-
fabrik i 1872 frem for fra udenlandske fabrikker som de Sjællandske.

Jeg gjorde i 1977 Jernbanemuseet bekendt med den fejlagtige påskrift. Men nu 37 år
senere er fejlen endnu ikke blevet rettet.

Få det nu fix'et !


   


© 2014 Dansk Jernbanearkiv / Per Topp Nielsen