Dansk Jernbanearkiv   2015  

 

  Driftsmateriellet


    
  
Genoplivning af et 40 år gammelt projekt
 
Driftsmateriellet er en oversigt over alt jernbanemateriel, som har kørt i Danmark. Det begyndte med DSB's godsvogne siden 1893 - Bind 1A, 1B og 1C - i 1974. Frem til 1982 udkom 18 bladsæt med omkring 600 løse sider. Sæt 19 var halvvejs færdigt, da udefra kommende forhold satte projektet på standby. Fra 1982 til 1997 arbejdede jeg fuldtid på DSB's Driftsmateriel- fortegnelser, DRM I og DRM II. Fra 1999 genoptog jeg arbejdet med mit eget DRM, men havde ikke længere mulighed for trykning in-house. Trykning ude ville fordyre udgivelserne med 200%. Løsningen blev, at generere siderne på EDB og lade køberne selv skrive dem ud. Således blev 2003-2009 de sidste ca. 200 sider til Bind 1 færdiggjort. Kladderne til Bind 2 (specialvogne) og Bind 3 (private vogne) blev derefter renskrevet og udsendt som digitale filer. 
 
Her opstod så et andet problem. Digitale filer opfattes oftest som gratis oplysninger. Jeg havde arbejdet i over 30 år på at samle alle disse oplysninger, for at de ikke skulle gå tabt. Og så sad der vitterlig andre personer og kopierede dem ud på internettet uden så meget som med et ord at nævne, hvor de havde oplysningerne fra. Bitter og ærgerlig lukkede jeg projektet delvis ned, så kun de, som reelt søgte oplysninger til nye bøger m.v. fik indsigt i disse filer.

Da jeg i sin tid i 1972 søgte DSB om tilladelse til at gennemgå Maskinafdelingens vognkartotek, blev denne tilladelse givet på betingelse af, at jeg gennem udgivelse af mit projekt videreformidlede oplysningerne til den stadigt større skare af personer udenfor DSB, som spurgte DSB om alt muligt omkring det rullende materiel. Derved kunne DSB så henvise disse personer til at tage kontakt til mig, hvis man fandt, at deres spørgsmål kunne besvares ud fra de kartoteker, jeg fik indsigt i.

De oplysninger som findes her i "Driftsmateriellet" beror således på afskrifter og fotokopier af DSB's vognkort på de enkelte materielenheder. Disse vognkort fandtes i udgaver fra Centralværkstederne og deres filialværksteder samt centralt ved Maskinafdelingen i København. De første vognkort blev oprettet i 1921 og havde til formål at registrere vognenes værksteds- ophold, herunder revision. Det centrale vognkartotek i København havde til formål at registrere vognenes historik i forenklet form i forhold til værkstedernes kartoteker. Dette kartotek blev startet op i 1940'erne.

Alle de nævnte kartoteker blev i 1980'erne løbende erstattet af EDB-registre og derefter kasseret. EDB-registrene indeholdt kun de aktuelle oplysninger. Havde kartotekerne tidligere kun været vanskeligt tilgængelige, var EDB- registrene endnu mere besværlige at få indsigt i. Vognkortene fra Cvk Århus "forsvandt" ved en oprydning omkring 1987 og er efterfølgende sporadisk dukket op igen de mærkeligste steder. En del er givetvis gået til grunde, andre findes bevaret under betryggende forhold. 

Udover mine afskrifter og kopier af vognkort og værkstedsprotokoller, findes der i dag ingen anden samlet oversigt over DSB's materiel. Kopier af dette materiale er fordelt til nogle få andre personer således, at det ikke går tabt den dag, jeg ikke længere kan varetage arkivets interesser. Det er dog mit håb, at jeg selv når at få udgivet alt materialet - nu efterhånden "digitally remastered" - til glæde for nuværende og kommende jernbanehistorikere. Foreløbig har jeg brugt over 40 år på dette projekt.


Med nogen bekymring ser jeg, at andre fortsat fører sig frem på internettet med tilsvarende (faktisk identiske) oplysninger. Da materialet kun kan fremkomme gennem afskrift fra mine udgivelser - det originale kildemateriale eksisterer stort set ikke mere - er disse kopisters eklatante mangel på respekt for det forskningsarbejde, jeg har udført gennem 50 år, en evig kilde til irritation og frustration. Sådan foretagsomhed kaldes i dag datatyveri og har allerede ført til et par politianmeldelser og en enkelt retsag. Flere vil helt sikkert følge, hvis ikke dette uvæsen snart stopper. Det eneste jeg forlanger er, at man krediterer mig som kilde til de oplysninger, som stammer fra mine udgivelser. Hvor svært kan det være?

Det er mit håb, at jeg nu gennem selv at udgive dette materiale digitalt kan "lukke munden" på nogle af dem, som vedhold- ende påstår, at de har fundet nøjagtig de samme oplysninger - inklusive mine (få) skrivefejl - på steder, hvor de bevisligt ikke findes. Jeg håber også, at mine udgivelser kan gøre en forskel. Mange af disse oplysninger ville i dag have været tabt for evigt, hvis jeg ikke en sommerdag for mange år siden havde banket på døren til Maskinchefens kontor i Sølvgade 40 og spurgt om lov til at kigge DSB i (vogn-)kortene..

Jeg er ofte blevet opfordret til at genoptage udgivelsen af mit DRM, herunder at opdatere og digitalisere de tidligere udgivne sider. Det sker så nu nøjagtig 50 år efter, at jeg gjorde mine første notater. De fleste nye digitale sider vil være tilgængelige her fra min hjemmeside. Nogle få arbejdstunge sider må man imidlertid tilmelde sig en abonnementsordning for at få. Det håber jeg, alle finder rimeligt.

  

  Næste  >>

   
   


    
 


     2015 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv