Dansk Jernbanearkiv       

 

  Driftsmateriellet  2015      update 02.12.2017


    
  
De nye sider
 
Nedenstående sider kan downloades uanset om man er abonnent eller ej. Der vil fra tid til anden ske en udskiftning af de sider, som kan down-loades. De udgåede sider vil dog altid kunne bestilles via abonnementet. Endnu en grund til at blive abonnent. Man får som abonnent automatisk tilsendt besked om nye sider og rettelser. En del sider med meget studie-
intensivt materiale, vil kun blive tilbudt abonnenter. Det er i øvrigt ikke muligt at sammenligne de tidligere udgivne trykte 
sider med de nye digitale. Behandlingen af de enkelte litra er ligesom billedmaterialet udviddet voldsomt.

 Abonnér / log-in   
 

Alle downloads består af PDF-filer. 
.
Ved udskrivning husk indstil til "uden ændringer" for at bevare målestoksforhold m.v.

  DOWNLOAD        6 sider /   3,2 MB:   Forside, Bogens opbygning m.v.

  DOWNLOAD        4 sider /   2,0 MB:   Litra FE og FI/FJ 

  DOWNLOAD      19 sider /   6,0 MB:   Litra GA, GB, GC  

  DOWNLOAD      40 sider / 10,1 MB:   Litra G/Gs 1954, •Gs 1201, X-G 54

  DOWNLOAD      16 sider /   5,1 MB:   Litra Gs-1963, •Gs/•Gs-t 1200, Gkks-t

  DOWNLOAD      18 sider /   3,5 MB:   Litra HA-1893, HA-1940, HA-1946, HA-1948 (ex KSB)

  DOWNLOAD      27 sider /   7,4 MB:   Litra HA-1949 (ex SFJ)

  DOWNLOAD        5 sider /   1,2 MB:   Litra HA-1949/55 (ex SNB), HA-1955 (ex IG)

  DOWNLOAD      14 sider /   3,6 MB:   Litra PJ-1920, PJB, PJR, PJS

  DOWNLOAD      Rettelsesblade pr 15.06.2015 til ovenstående. - 19 sider / 3,6 MB
                           Skal kun bruges, hvis du har downloadet ovenstående før 16.06.2015. 
                           Fra denne dato er rettelserne indarbejdet i ovenstående downloads !

  DOWNLOAD      Indholdsfortegnelse m.v.  (Ny udgave pr 16.06.2015)  -  8 sider / 0,8 MB

    573 nye sider januar 2016:  

  DOWNLOAD      21 sider /   5,4 MB:   Litra HB-1893, HC-1893 og HD-1916

  DOWNLOAD      61 sider / 12,2 MB:   Litra HD, •Gklms og X-Gklm 44

  DOWNLOAD      33 sider / 11,9 MB:   Litra HF, HJ-1956, •Gklm 1116 og X-Gklm 56

  DOWNLOAD      47 sider /   9,5 MB:   Litra HS, HST, Hs-t, •His, Hims, og Hims-x

  DOWNLOAD      23 sider /   5,1 MB:   Litra Habins-y, Habbillns og Habbins

  DOWNLOAD      24 sider /   5,3 MB:   Litra I, •Hs, •Hs-t, Hkks og Hkks-t

  DOWNLOAD      14 sider /   2,9 MB:   Litra IA-1893, IB-1893, IE-1893, IF-1893 og IF-1911  Update 15.10.2017

  DOWNLOAD      32 sider /   8,7 MB:   Litra IA-1932/1940/1942/1950, •Hk, •Gkm og X-Gklm 32

  DOWNLOAD      41 sider /   9,0 MB:   Litra IAK, IAL og IAR

  DOWNLOAD      52 sider / 12,5 MB:   Litra •Hkrs, •Hks, •Hks-u, •Hks-v, •Hks-x og •Gkms

  DOWNLOAD      29 sider /   6,8 MB:   Litra X-Gklm 40/42/50  ( 9413 ex •Hks/•Gkms )

  DOWNLOAD      42 sider /   9,6 MB:   Litra IC og ID (alle årgange)   Update 15.10.2017 

  DOWNLOAD      31 sider /   6,9 MB:   Litra TA-1893, TB-1893/1958, TC-1893/1940/1942 og TD-1893

  DOWNLOAD      74 sider / 17,2 MB:   Litra TD (alle årgange) samt TE 

  DOWNLOAD      48 sider / 10,5 MB:   Litra TF/Kbkm/Kklm og 9432xxx m.fl. ombygget fra disse 

  DOWNLOAD      25 sider /   0,3 MB:   Oversigt over DSB's specialvogne før 1958

    303 nye sider maj 2016:  

  DOWNLOAD      35 sider / 10,6 MB:   Kølevogne litra IB og Ibu

  DOWNLOAD      28 sider /   8,2 MB:   Hvide vogne litra IE og IEB, Fiskevogne litra IF og IFL

  DOWNLOAD      36 sider /   8,2 MB:   Litra PG, TG, TGA, TGC, TGK, Skm  og ombygninger deraf

  DOWNLOAD      27 sider /   6,9 MB:   Litra TGT, •Sk  og ombygninger deraf

  DOWNLOAD      34 sider /   8,0 MB:   Litra TGS, •S, Res  og ombygninger deraf

  DOWNLOAD      24 sider /   5,5 MB:   Fladvogne litra TL og Slmmps

  DOWNLOAD      21 sider /   5,4 MB:   Dyblastvogne litra TK/Uai og TM/•Uaai/Uaaik

  DOWNLOAD      23 sider /   5,3 MB:   Dyblastvogne litra TN/Sad/Uaai og TO/Sd/•Uai/Uaikk

  DOWNLOAD      10 sider /   2,0 MB:   2-akslede dyblastvogne litra Ui, Uikks/Uis m.m.

  DOWNLOAD      25 sider /   5,9 MB:   Litra Rs  3900000-3900079

  DOWNLOAD      40 sider /   8,1 MB:   Litra Rs  3900080-3900219, Rs-z, Sgs-u, Rns-u, Rns 6 og Rilns  
                                                           18.06.2016:  Ny side Rs 3.83 tilføjet

    240 nye sider august 2016:  

  DOWNLOAD      14 sider /   4,9 MB:   Ballastvogne litra TH

  DOWNLOAD      22 sider /   5,6 MB:   Olievogne litra U/•Uahk, U/•Uhk, •Uh og •Uhs

  DOWNLOAD      41 sider / 10,0 MB:   Tjenestegodsvogne gruppe 9470xxx, olietankvogne

  DOWNLOAD      40 sider /   8,6 MB:   Sukkertankvogne litra U, •Ud, •Uds, Upps og Ukkpps

  DOWNLOAD      28 sider /   6,7 MB:   Litra V, VH, VL, X og Y

  DOWNLOAD      33 sider /   6,1 MB:   Litra Gbs ex 84-NS og Gbs fra 74-SJ

  DOWNLOAD      30 sider /   5,3 MB:   Containervogne litra Lgs, Lgns og Laags ex SJ Gbs

  DOWNLOAD      32 sider /   5,9 MB:   Specialvogne litra Ljlps / +box og •Uss / RoadRailer

    142 nye sider december 2016:  

  DOWNLOAD      50 sider /   4,5 MB:   Lukkede vogne litra HJ type H59

  DOWNLOAD      65 sider / 10,9 MB:   Lukkede vogne litra •Gklm type H59

  DOWNLOAD      27 sider /   9,3 MB:   Tjenestegodsvogne af HJ/•Gklm type H59  

    224 nye sider januar 2017:  

  DOWNLOAD      32 sider /   7,0 MB:   T 7801-7900 / Ks 60000-60099 / Kbs og deraf ombyggede vogne

  DOWNLOAD      32 sider /   8,0 MB:   Ks 60100-60199, Kbs og deraf ombyggede vogne

  DOWNLOAD      72 sider / 16,5 MB:   Ks 60200-60449, Kbs og deraf ombyggede vogne

  DOWNLOAD      45 sider /   9,6 MB:   Brugte SJ Kbs og deraf ombyggede tjenestegodsvogne

  DOWNLOAD      43  sider /  9,1 MB:   Brugte SJ Os og deraf ombyggede tjenestegodsvogne

    410 nye sider april 2017:  

  DOWNLOAD      55 sider / 11,8 MB:   UIC Ks 3300xxx og deraf ombyggede vogne

  DOWNLOAD      51 sider / 13,6 MB:   DSB mellemstore kølevogne IK, IKA, IKB, IKC, IKD, IKF

  DOWNLOAD      50 sider / 12,3 MB:   DSB mellemstore kølevogne IKG, IKH, IKP, IKT

  DOWNLOAD      14 sider /   3,2 MB:   DSB isolerede vogne Iblps

  DOWNLOAD      10 sider /   2,2 MB:   DSB containervogne Lgjs, Lgjns

  DOWNLOAD      27 sider /   7,9 MB:   Lollandsbanen, introduktion til godsvogne 1872-2017  update 15.04.2017

  DOWNLOAD      52 sider / 11,4 MB:   Lollandsbanen, lukkede godsvogne, del 1  Update 20.04.2017

  DOWNLOAD      40 sider / 10,5 MB:   Lollandsbanen, lukkede godsvogne, del 2  Update 20.04.2017

  DOWNLOAD      51 sider / 12,9 MB:   Lollandsbanen, åbne godsvogne, del 1  Update 20.04.2017

  DOWNLOAD      60 sider / 16,7 MB:   Lollandsbanen, åbne godsvogne, del 2  Update 20.04.2017


    310 nye sider september 2017:  

  DOWNLOAD      33 sider /   6,6 MB:   Skærveballastvogne Fd, Fds

  DOWNLOAD      40 sider / 10,0 MB:   Skærveballastvogne Fcc, Fccs (Talbot )

  DOWNLOAD      33 sider /   8,8 MB:   Skærveballastvogne Fccs (Scandia)
  Update 29.09.2017

  DOWNLOAD      45 sider /   8,6 MB:   DSB selvtømmere Td, Tdgrrs, Tdgs

  DOWNLOAD      36 sider /   8,6 MB:   DSB pulvervogne Ucs (danskbyggede)

  DOWNLOAD      43 sider /   8,6 MB:   DSB silovogne Ucs (ex NS), Uds (ex DB), Udgs, Upps, Upps-t, Ucs-v, Uck

  DOWNLOAD      47 sider / 10,5 MB:   Lollandsbanen, post- og rejsegodsvogne 1. del

  DOWNLOAD      33 sider /   7,4 MB:   Lollandsbanen, post- og rejsegodsvogne 2. del

  DOWNLOAD        0 sider /   0,0 MB:   (reserveret)  


    263 nye sider december 2017:  

  DOWNLOAD      51 sider / 12,5 MB:   Litra IG, IGK, IL (ex IG), IM (ex IG)

  DOWNLOAD      32 sider /   9,6 MB:   Litra IV, IVB, IVK, IVM, IVO

  DOWNLOAD      38 sider / 10,3 MB:   Litra IKA (UICst), •Ics, •Igs, Ibghs

  DOWNLOAD      27 sider /   6,2 MB:   Litra Li, IKI, IKM, IKN, •Icmos

  DOWNLOAD      42 sider / 13,0 MB:   Litra IKL, Forsøgskølevogne og kølevogne indlejet fra udlandet.

  DOWNLOAD      29 sider /   6,6 MB:   Litra IKS, IKU

  DOWNLOAD      43 sider / 11,8 MB:   Litra IM (ex ZM), IR, IS, ISM, ISO, IT

  DOWNLOAD        0 sider /   0,0 MB:   (reserveret)

  DOWNLOAD        0 sider /   0,0 MB:   (reserveret)  

 

      
 


       2017 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv