Dansk Jernbanearkiv 

DRM2 


 

  Driftsmateriellet  2015      update 28.10.2022


    
  
De nye sider
 
Nedenstående sider, som er markeret med blå download-knap, kan downloades uanset om man er abonnent eller ej. De øvrige sider kan downloades af abonnenter efter log-in. Der vil fra tid til anden ske en opgradering af de sider, som kan downloades. Man får som abonnent automatisk tilsendt besked om nye sider og rettelser. Efterhånden vil alle de gamle godt 600 trykte sider blive digitaliseret i en meget fyldigere udgave. Det er i øvrigt ikke muligt at sammenligne de tidligere udgivne sider med de nye digitale. Behandlingen af de enkelte litra er ligesom billedmaterialet udvidet ganske voldsomt.

Obs! Nyeste indholdsfortegnelse og oversigt over, hvilke mapper, der indeholder hvilke litra,
findes under mappe #.011

VIGTIG meddelelse:  
For at undgå, at robotter bevidstløst kopierer mine private pdf-filer, vil de efterhånden blive beskyttet af et generelt kodeord. Du skal fortsat bruge dit personlige log-in for at komme frem til download-siden, men for at kunne læse (åbne) filerne, skal du bruge et generelt kodeord, som vil blive tilsendt alle abonnenterne. Jeg beklager de problemer dette evt. vil medføre.

Important message:
To prevent robots from copying my files, the files will be password protected in the near future. You will still need to use your personal log-in to get to the download site. But to open / read the files after the download you will need a generel password, which will be sent to all subscribers by separate mail. Sorry for the trouble this may cause.


 Abonnér / log-in   
 

Alle downloads består af PDF-filer. Oversigten nedenfor er ikke fuldt opdateret.
.
Ved udskrivning husk indstil til "uden ændringer" for at bevare målestoksforhold m.v.

 

   Lbnr  Update Sider  MB PDF Omfang
             
    001 19.05.2015        6    3,2  download  Forside, bogens opbygning m.v.
    002 15.04.2020        6    3,0  download  FE, FG og FI/FJ ekspresgodsvogne
    003 25.06.2019      32    7,8  download  GA, GB, GC, QL, Lc gittervogne
    004 01.11.2020      45  13,0  download  UIC st G/Gs  < 1965   Ny udgave
    005 15.06.2015      16    5,1  download  Gs 1963, •Gs/•Gs-t 1200, Gkks-t
    006 15.06.2015      18    3,5  download  HA 1893/1940/1946/1948
    007 15.06.2015      27    7,4  download  HA 1949
    008 15.06.2015        5    1,2  download  HA 1949/1955
    009 26.04.2019      14    3,6  download  PJ 1920, PJB, PJR, PJS
    010 16.06.2015      19    3,6  download  Rettelsesblade - er indarbejdet i ovenstående!
    011 25.07.2022        8    0,8  download  Ny indholdsfortegnelse m.v.   Ny udgave 2022
    012 06.01.2016      21    5,4  download  HB 1893, HC 1893, HD 1916
    013 10.02.2019      63  13,0  download  HD 1942/1944, •Gklms, X-Gklm 44
    014 01.06.2021      33  11,8  download  HF, HJ 1956, •Gklm 1116, X-Gklm 56  ny udgave
    015 06.01.2016      47    9,5  download  HS, HST, Hs-t, •His, Hims, Hims-x
    016 06.01.2016      23    5,1  download  Habins-y, Habbillns, Habbins
    017 06.01.2016      24    5,3  download  I, •Hs, •Hs-t, Hkks, Hkks-t
    018 23.10.2020      19    5,0  download  IA, IB, IC, IF - 1893
    019 10.02.2019      34    9,0  download  IA 1932/1940/1942/1950, •Hk •Gkm, X-Gklm 32
    020 09.02.2019      41    9,0  download  IAK, IAL, IAR
    021 19.10.2019      62  13,9  download  •Hkrs, •Hks/-u/-v/-x, •Gkms
    022 10.02.2019      29    6,8  download  X-Gklm 1940/1942/1950, 9413 ex •Hks/•Gkms
    023 23.10.2020      71  21,3  download  IC, ID, IE 1893, IF 1911
    024 12.09.2020      32    7,2  download  TA 1893, TB 1893/1958, TC 1893/1940/1942, TD 1893, TV
    025 24.06.2019      74  17,2  download  TD - alle årgange, TDB, TDR, TDT, TE
    026 06.03.2019      73  17,9  download  TF, •Kbkm, •Kklm og 9432 m.fl. ombygget herfra
   T.01 09.12.2018      25    0,2  download  Oversigt over DSB's specialvogne før 1958
    027 09.05.2016      35  10,6  download  Kølevogne IB, Ibu
    028 06.05.2016      28    8,2  download  Hvide vogne IE og IEB, Fiskevogne IF og IFL
    029 27.03.2019      47  10,6  download  PG, TG, TGA, TGC, TGK, Skm - og ombygninger heraf
    030 11.09.2020      27    6,9  download  TGT, •Sk - og ombygninger heraf
    031 28.04.2019      34    8,2  download  TGS, •S, Res - og ombygninger deraf
    032 04.09.2020      24    5,5  download  TL, Slmmps
    033 07.05.2016      21    5,4  download  TK/•Uai, TM/•Uaai/Uaaik
    034 07.05.2016      23    5,3  download  TN/Sad/Uaai, TO/Sd/•Uai/Uaikk
    035 18.09.2020      14    3,4  download  Ui, Uikks, Uis, X-Uis m.fl.
    036 11.09.2020      25    5,9  download  Rs 3900000-3900079
    037 11.09.2020      40    8,1  download  Rs 3900080-3900219, Rs-z, Sgs-u, Rns-u, Rns 6, Rilns
    038 02.08.2016      14    4,9  download  Ballastvogne TH
    039 20.09.2016      22    5,6  download  Olietankvogne U/•Uahk, U/•Uhk, •Uh, •Uhs
    040 20.09.2016      41  10,0  download  Beholdervogne 9470xxx
    041 06.12.2019      40    8,6  download  Sukkertankvogne U/•Ud, •Uds, Upps, Ukkpps
    042 04.08.2016      28    6,7  download  V, VH, VL, X, Y
    043 13.09.2020      34    6,5  download Gbs ex 74-SJ, Gbs ex 84-NS
    044 02.08.2016      30    5,3  download  Lgs, Lgns, Laags - ex 74-SJ
    045 19.04.2020      32    5,9  download  Ljlps, +Box, •Uss - Roadrailer
    046 05.08.2017      50    4,6  download HJ 1959
    047 12.12.2016      65  11,2  download  •Gklm - ex HJ 59
    048 12.12.2016      27    9,3  download Tjenestegodsvogne ex HJ / Gklm 59
    049 25.01.2017      32    7,0  download T, Ks, •Kbs 000-099, afarter
    050 25.01.2017      32    8,0  download Ks, •Kbs 100-199, afarter
    051 07.04.2017      72  16,5  download Ks, •Kbs 200-249, afarter
    052 06.04.2017      45    9,6  download Kbs ex 74-SJ, ombygninger heraf
    053 06.04.2017      43    9,1  download Os ex 74-SJ, ombygninger heraf
    054 12.04.2017      55  12,1  download •Ks, ombygninger heraf
    055 29.11.2017      51  14,0  download  IK, IKA, IKB, IKC, IKD, IKF
    056 05.08.2017      50  12,6  download IKG, IKH, IKP, IKT
    057 12.04.2017      14    3,2  download •Iblps
    058 12.04.2017      10    2,2  download Lgjs, Lgjns
    059 15.04.2017      27    7,9  download LJ intro godsvogne
    060 20.04.2017      52  11,4  download LJ lukkede godsvogne 1
    061 20.04.2017      40  10,5  download LJ lukkede godsvogne 2
    062 20.04.2017      51  12,9  download LJ åbne godsvogne 1
    063 20.04.2017      60  16,7  download LJ åbne godsvogne 2
     064 26.09.2017      33    6,6  download  Fd, Fds
     065 26.09.2017      40  10,0  download  Fcc, Fccs Talbot
    066 29.09.2017      33    8,8  download Fccs Scandia
     067 11.04.2022      45    6,5  download Td, Tdgs, Tdgrrs
    068 23.09.2017      36    8,6  download •Ucs  danskbyggede
    069 02.04.2020      40    8,6  download  Ucs NS, Uds DB, Udgs, Upps, Upps-t, Ucs-v, Uck
    070 23.09.2017      47  10,5  download  LJ post- og rejsegodsvogne 1
    071 23.09.2017      33    7,4  download  LJ post- og rejsegodsvogne 2
    072 14.12.2017      51  12,5  download IG, IGK, IL/IG, IM/IG
    073 07.05.2020      50  14,6  download IV, IVB, IVK, IVM, IVO   -   opdateret !
    074 14.12.2017      38  10,3  download IKA/•Ics, Igs, Ibghs
    075 14.12.2017      27    6,2  download Li, IKI, IKM, IKN/•Icmos
    076 16.12.2017      42  13,0  download IKL, forsøgs- og indlejede kølevogne
    077 28.12.2017      29    6,6  download IKS, IKU
    078 14.12.2017      43  11,8  download IM/ZM, IR, IS, ISM, ISO, IT
    079 30.03.2018      35    7,1  download Hbis intro
    080 13.03.2018      54  10,1  download Hbis A
    081 17.03.2018      43    7,8  download Hbis B, X-Hbis
    082 10.05.2018      49    9,0  download Hbis-t, Hbis-tt, Hbis-v, Hbis-x, Hbis-y, Hbis-ø
    083 17.03.2018      26    5,0  download Hbils, Hbils-t, Hbils-tt, Hbills-x
    084 30.03.2018      29    5,7  download Hbikks-tt, Hbillns, Hbillns-tt, Hbins
    085 01.06.2018      44    8,0  download Hbikks ex SJ
    086 06.05.2018      40    8,0  download Hbbillns, Hbbins  DSB
    087 06.05.2018      23    4,5  download Hbbillns, Hbbins  AAE
    088 22.10.2018      22    4,9  download PA 1939, PB/KL/KJ 1867
    089 16.01.2019      56    9,3  download PB 1942  
    090 16.01.2019      54    9,2  download •Elo type 1 (trævægge)
    091 16.01.2019      47    9,6  download •Elo type 2 (metalvægge), X-Elo
    092 31.12.2018      44  12,0  download Specialvogne ex PB/Elo
    093 16.01.2019      31    7,9  download Lavsidede ex Elo, Klmm 9432
    094 01.01.2019      40    8,5  download Fladvogne ex Elo
    095 21.06.2019      68  16,8  download PC  alle typer
    096 03.11.2018      31    9,0  download PD 1951, PE/PER 1939
    097 10.04.2019      61  12,5  download E, Es
    098 10.04.2019      55  14,1  download X-E, X-Es, Fk, X-Klmmp, E/P 1958/59/66
    099 10.04.2019      11    2,3  download Eaos
    100 01.07.2019      59   13,7  download PF
    101 01.07.2019      46     9,9  download PFB, PFL, PFR, PFT, TB 1958
    102 01.07.2019      44  10,7  download PH, PHR
    103 26.07.2019      44  10,0  download Lps, Lps-x tømmervogne 1990 ex SJ Gbs
    104 20.09.2019      58  15,0  download Sdgmss, Sdgms, Sdgmns, Sgmns-u
    105 20.09.2019      43  11,9  download Sdggmrs ex AAE S25/S29, DB Sdggmrs 736
    106 20.09.2019      30    7,7  download Sgjmmss, Sgjmms, DB Sgjmmss 737
    107 15.11.2019      62  12,9  download Sgs, Sgns
    108 15.11.2019      36    7,0  download Sgmns, EVB Sgmns, DB Sgmns 750, DB Sgmnss 731
    109 15.11.2019        6    1,5  download Laais  Mahé Danmark, ex Nordwaggon
    110 15.11.2019      25    7,3  download PK, PKR - Malcher vogne
    111 16.12.2019      37  11,0  download PS, PSL, PSR, •Fdk
    112 21.12.2019      34    9,8  download PT, PTR - Verbandsbauart A10
    113 29.12.2019      41  17,0  download PU, PUR, PV, Fdkk - Verbandsbauart A6
    114 06.01.2020      22    4,2  download Foderstofvogne FAF, Dlg, KFK
    115 05.11.2020      22    7,8  download Hjælpevogne litra R, SNCF 9412164 U, BLS 99-29 153 Db-q
    116 05.11.2020      46  11,7  download Slps acts (DK), X-Rkp, X-9801700, etc.
    117 28.12.2020      52   10,8   download Gs 1201001-1201625 type G54a 
    118 07.01.2021      31     6,6   download Gs 1201000, 1201626-874 (G54b), 1201880-881 (G57) 
    119 07.01.2021      45   10,5  download Specialvogne m.v. opbygget på Gs/G54 undervogne
    120 27.03.2021      62  11,2  download Gs 1202000-1202799, Gs-u, Gkks, Gkks-u (G59)
    121 27.03.2021      61  14,6  download Tjenestegodsvogne ex Gs/G59
    122 27.03.2021      35    8,8  download Specialvogne m.v. ex Gs/G59, Lgmms
 

123

05.06.2021       35    8,7   download Gs 1202800-1203199 (G60) 
 

124

05.06.2021      39    8,9  download Gkks, X-Gkks (G60)
 

125

25.10.2021      35    7,9  download Specialvogne m.v. ex Gs/G60, Lgmns, Hs-v
    126 05.11.2021      69  16,0  download Gs 1203200-1203999, Gs-u 12200xx (G61)
    127 05.11.2021      54  12,9  download Gkks, Gkks-u, Hs-v, X-Gkks, X-Gs (G61)
    128 12.12.2021      50  11,5  download Lgmns(-x), Tjgv X-K.., X-L.., X-U.. (G61)
    129 05.11.2021      52  12,8  download Kommunekemi m.fl. tankvogne ex G61
    130 21.12.2021      56  12,2  download Gs 1230000-1230299, Gkks (G62)
    131 21.12.2021      39    8,9  download Gms-t 1370000-1370019, Xtg ex Gs/G62
    132 15.01.2022      67  15,0  download Hios-v, Hios-tv - isolerede skydevægsvogne
             
    15.01.2022   5091     Total antal sider


 


       2015-2022 © Per Topp Nielsen & Dansk Jernbanearkiv